Den livliga LCHF (Low Carb High Fat) debatten

 

 

Hej, Nu är jag tillbaks i Sverige efter en kombinerad semester- och trendspaningsresa till Barcelona. Tack för inlägg och först av allt vill jag tacka för ert engagemang och tålamod.

 

Jag startade den här bloggen mot bakgrund av att jag tycker att debatten om mat- och hälsa fanatisk. Detta är inget krig mellan kolhydrater och fett! Utan jag menar att debatten bör vara mycket större än så. Syftet med min blogg är att nyansera debatten och vara en mötesplats för människor som är intresserade av mat- och hälsa och att diskutera på ett seriöst, öppet sätt med respekt.

 

Generellt är jag kritisk till dieter som svartlistar enskilda livsmedel eller näringsämnen. Oavsett om det är kostråd som går ut på att hysteriskt måla ut fett eller kolhydrater som den stora boven tror jag inte på förbud!  Det ger ett osunt förhållningssätt till mat, både för barn och vuxna.

 

Min filosofi är att ”livet är för kort för att banta” och att vi ska fokusera på att äta balanserat och ha en aktiv livsstil som är hållbar och hälsosam för den enskilda personen men också för omvärlden.

 

 

Av inläggen kan jag läsa att några är nöjda med LCHF dieten och all respekt för det. Det som är viktigt att komma ihåg är att bara för att en diet fungerar för en person behöver inte det betyda att detta är bra för ALLA. Lika lite som en läkare kan ge alla människor samma sorts medicin – lika lite kan jag som dietist ge alla människor samma kostråd. Kostbehovet beror på flera faktorer som t ex ålder, kön, arbete, hur mycket man rör på sig, om man äter medicin, vad man tycker om för mat etc

 

 

Mina kommentarer kring LCHF (Low Carb/High Fat):

 

Jag ställer mig kritisk till LCHF i dagsläget av främst två anledningar.

 

1)    Näringsforskningen är mycket intensiv världen över och jag är öppen för nya infallsvinklar.  Men då LCHF- kosten generellt står i skarp kontrast till vad de flesta forskare världen över är eniga om för att förebygga cancer, hjärt- och kärlsjukdom, vill jag se vetenskaplig dokumentation över de långsiktiga effekterna av LCHF.

Framförallt för att identifiera ev risker förenat med att äta så pass stora mängder protein och animaliskt fett och begränsad mängd kolhydrater som LCHF innebär.
Idag finns det främst studier som är genomförda på kort tid. Jag efterfrågar vetenskapliga studier som löper under längre tid än ett år för att se effekterna av LCHF, både ev positiva och negativa.

 

 

 

2)    En mycket viktig aspekt är också hur LCHF-dieten påverkar vår miljö. Mot bakgrund av den höga köttkonsumtionen som rekommenderas är det tveksamt om det är försvarbart i längden ur ett miljöperspektiv.

Hur vår matkonsumtion påverkar miljön har blivit allt en viktigare fråga och jag menar att miljöaspekten bör även involveras i våra framtida kostråd. Så att kostråden är både hälsosamma och hållbara för individen men även för miljön.

 

 

Världscancerfonden har uppgraderat varningen för rött kött till högsta nivån efter genomgång av 86 stora studier som visar att risken för tjock- och ändtarmscancer är 30 % större för dem som äter mest rött kött, jämfört med dem som äter minst. https://www.dietandcancerreport.org/

 

Slutsatserna dras av 22 av världens ledande experter på kost och cancer i rapporten Food, nutrition, physical activity and prevention of cancer. Experterna har granskat

7 000 forskningsrapporter och arbetet har noga följts av Världshälsoorganisationen, WHO, Unicef och andra tunga FN-organ.

 

Budskapet från rapporten är att äta mindre än 500 gram tillagat rött kött i veckan. Man avråder inte från måttligt köttätande då även rött kött är viktig källa till flera näringsämnen som t ex järn för fertila kvinnor.

 

Exempel på två intressanta studier som visar att en kost med mindre kolhydrater och mer protein är associerade med ökad dödlighet. Båda studier löper över 10 respektive 12 år och är genomförd på ett stort antal människor.

 

För den som vill förkovra sig och läsa mer kan spana in följande referenser.

 

A) European Prospective Investigation into Cancer and nutrition.

22 944 män och kvinnor deltog med 10 års uppföljning. Studien visade att kost med mindre kolhydrater och mer protein är associerad med ökad total dödlighet

 

Trichopuolou et al. Eur J Clin Nutr (online publication 29 november 2006)

 

                      .

B) Women’s Lifestyle and Health Cohort.

42 237 kvinnor. 12 års uppföljning. Kost med lite kolhydrater och högt proteininnehåll är associerad med ökad total dödlighet och speciellt kardiovaskulär dödlighet.

 

Lagioui et al. J Int Med 2007;261:366-374

 

 

Avslutningsvis: Protein ger en högre mättnadskänsla vilket är bra för en person som vill gå ner i vikt. Men mot bakgrund av ovanstående motiverar det inte att rekommendera att öka köttkonsumtionen ytterligare på bekostnad av vår hälsa och miljö för att bli smal.

 

För mig handlar inte hälsa och välbefinnande om att begränsa sitt liv och förbjuda sig mat. Ni som har läst min blogg vet att jag är starkt emot att leva efter en bantningsdiet då jag tycker att det leder till ett osunt förhållningssätt till mat.

 

Nu ska jag njuta av nybakt bröd med smör och vällagrad ost.

 

Vi hörs,

Hälsningar

Anna

 

 

 

 

 

 

Similar Posts