Oregelbundet ätande – ökad risk för metabola syndromet

En färsk studie gjord av Karolinska institutet visar att de som äter ofta och regelbundet bland annat har mindre midjemått och färre blodfettsrubbningar än de som äter sällan och oregelbundet. Studien som är genomförd på 4 000 män och kvinnor i 60-års åldern visar att oregelbundet ätande är kopplat till ökad risk för det så kallade ”metabola syndromet”. 

Metabola syndromet är ett tillstånd som kan beskrivas som att flera riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdomar och diabetes har ansamlats hos en och samma person. Riskerna för att utveckla det ”metabola syndromet” är t ex bukfetma, högt blodtryck, rubbningar i blodfetterna och glukosintolerans som alla dessa faktorer påverkas av den kost vi äter.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18388902?dopt=AbstractPlus

Similar Posts