Svenskarna har låg kunskap om fett

Visar en färsk undersökning genomförd av Synovate på uppdrag av Hjärt-och lungfonden. Så många som 22 procent av svenskarna anser sig ha dålig kunskap om vilken sorts fett man bör äta, Bland ungdomar upplever hela 37 procent att de har dåliga kunskaper Kvinnor har bättre kunskap än män och högutbildade har bättre kunskap än de med kortare utbildning. Synovate-undersökningen visar också att mer än var femte svensk, 22 procent, tror att man helst bör äta mättat fett, vilket går stick i stäv med Livsmedelverkets kostrekommendationer.
Idag är utmaningen att förbättra fettkvalitén i den mat vi äter snarare än att minska på mängden fett.

Tips för dig som vill bli fettsmart!
•    Använd olja i matlagningen.
•    Köp fisk t ex lax nästa gång du handlar
•    Ät fisk 3 gånger i veckan, varav fet fisk en gång.

Similar Posts