Fet av frukt?

 

Igår på DN debatt skrev överläkare Christer Enkvist en artikel om att man blir fet av frukt. Och att fruktkorgarna ute på arbetsplatserna förmodligen är direkt sjukdoms- och fetmaskapande.

Häpnadsväckande lågt

Att uppmana människor att undvika frukt och utmåla frukten som orsak till vårt fetmaproblem i Sverige tycker jag är oseriöst. Våra barn får 20-25 % av sitt energibehov ifrån sockerrika livsmedel som läsk, saft, kakor och godis. Detta har mycket negativa effekter på våra barns vikt och hälsa. Att utmåla frukten som den stora boven i fetmadramat på det ovetenskapliga sätt som redovisas i artikeln är häpnadsväckande lågt från en person som titulerar sig överläkare. Påstår man att frukt gör människor feta måste man hänvisa till en studie som visar just det. Och inget annat eller till enskilda anekdoter.

Raffinerat och naturligt fruktos

Det är viktigt att skilja på fruktos i raffinerad form som ev. tillsätts i läsk, saft och andra söta drycker jämfört med fruktos som finns naturligt i frukt. Så studiens resultat ska absolut inte tolkas som att man inte ska äta frukt. I studien drack man sockerlösning. Det är naturligtvis stor skillnad på läsk och naturlig frukt. Frukt innehåller förutom fruktos, nyttiga kostfiber, vitaminer och antioxidanter. Till skillnad på läsk som enbart ger socker i ren form rakt ut i blodet.

Frukt stärker vårt skydd mot cancer

I frukt finns vitaminer och antioxidanter och är viktiga för att t ex förebygga cancer. Enligt den ansedda Cancerrapporten Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a global perspective rekommenderar man t ex att äta fem frukter och grönsaker per dag för att bygga upp ett skydd mot cancer.

Bästa hälsningar

Anna Ottosson

 

World Cancer Research Fund Cancerrapport:

https://www.dietandcancerreport.org/

Länk till studien:

https://www.jci.org/articles/view/37385

 

I den studie som Christer Enkvist refererade till i dagens debattartikel i DN undersöktes effekten av enorma mängder raffinerad fruktos. Försöksgruppen drack dryck sötad med fruktos. Alltså inte naturlig frukt. Enkvist drar därefter förhastade slutsatser och likställer frukt med läsk. Han jämför således inte äpplen och päron, om man vill försöka vara fyndig, utan jämför helt enkelt läsk med frukt.

 

 

Om man ska påstå att frukt gör människor feta måste man hänvisa till en studie som visar just det, men det är inte det som undersöks i den aktuella studien. Här kommer min syn på saken:

Denna slutsats drog han efter att ha tagit del av en ny studie som undersökte effekten av mycket stora mängder rent fruktsocker på kroppen. Jag blev lite häpen hur ovetenskaplig hans debattartikel var med anekdoter om människor som blivit smala av att sluta äta bananer (som för övrigt innehåller ganska lite fruktos) och slutsatsen om att frukt bör uteslutas. Om man ska påstå att frukt gör människor feta måste man hänvisa till en studie som visar just det, men det är inte det som undersöks i den aktuella studien. Här kommer min syn på saken:

utan istället lagrar det i levern för senare bruk. I levern omvandlas fruktos till glukos som senare kan frigöras och ge värdefullt blodsocker till hjärna och muskler när vi inte ätit på några timmar. Våra förfäder hade stor nytta av detta och levern rymmer stora mängder lagrade kolhydrater (50-75 gram) vilket räcker gott så länge fruktsockret kommer från frukt. Ju större intag av fruktsocker desto större risk för att levern blir fylld och då sätter den igång att producera fett av överskottet. Ännu en konsekvens är att leverns förmåga att ta upp blodsocker minskar, vilket är ett förstadium till diabetes typ 2.

 

Jag påstår dock att det är i det närmaste omöjligt att orsaka detta genom en konsumtion av frukt. Ett snabbt räkneexempel förklarar varför. Frukt innehåller cirka 85-90% vatten beroende på sort. Det är således mest vatten vi äter. Resten är sockerarter, fibrer, vitaminer, mineraler och antioxidanter. Endast en del av sockerarterna är fruktos och i ett normalstort äpple finns det cirka 100 gram ätlig del. Det innehåller cirka 7 gram fruktos (alla kolhydrater i frukt är inte fruktos) vilket utan problem ryms i levern utan att stimulera fettinlagring. Man kan i princip äta fem äpplen efter varandra och fortfarande ha ett rimligt intag av fruktos. Den enorma mättnadseffekt som frukt har gör att de flesta slutar vid ett eller två äpplen. Att konsumera vanligt socker ger dock ett mycket högt intag av fruktos eftersom vanligt socker består till hälften av denna sockerart. En liter läsk ger därför cirka 50 gram fruktos vilket självklart är en onödig belastning, speciellt eftersom det inte finns någon annan näring i det vanliga sockret.

 

I den studie som Christer Enkvist refererade till i dagens debattartikel i DN undersöktes effekten av groteska mängder raffinerad fruktos. En försöksgrupp täckte 25% av sitt energibehov i form av dryck sötad med enbart fruktos. Det är förvånande att en sådan extrem kosthållning godkändes av den etiska kommitté som godkände studiens upplägg, eftersom den är erkänt skadlig med förhöjda blodfetter, ökad fettinlagring och högre risk för gikt. Om en person förbrukar 2 500 kcal per dag innebär det 156 gram fruktos enbart genom drycken. Sedan fanns det säker en del även i annan mat som försökspersonerna åt. Självklart ger detta extrema överskott hälsoproblem men det betyder inte att ett normalt intag av frukt är fettbildande eller skadligt på andra sätt. Alla former av överskott ger hälsoproblem och det finns studier som visar att för mycket av t ex fisk, te, fullkornsprodukter, grönsaker, frukt, motion, rödvin, sömn, mörk choklad eller bönor kan ge problem om de överdrivs. I lagom dos hör de dock till det nyttiga i livet. Även om en person faktiskt åt över två kilo äpplen per dag, och fick i sig samma mängd fruktos som i den aktuella studien, skulle de negativa hälsoeffekterna inte bli desamma. Frukt är nämligen en mycket bra källa till antioxidanter som verkar skydda mot de negativa effekter ett överdrivet fruktosintag ger. Det har visats i djurstudier och är en trolig förklaring till att honungsätare har bättre hälsa än sockerätare i de studier som gjorts på människa. Även honung innehåller antioxidanter.

 

Tack vare fruktens låga innehåll av energi och höga innehåll av antioxidanter samt andra näringsämnen skyddar det mot bl a övervikt, inflammationer, många former av cancer, oxidativ stress, högt blodtryck och diabetes typ 2. Frukt som mellanmål eller del av ett huvudmål är mycket nyttigt och upp till ett halvt kilo frukt utspritt över dagen är hälsosamt. Främst bör frukter med starka färger finnas på menyn eftersom det är dessa som innehåller mest antioxidanter, men även blekare frukter är nyttiga. Dock bör intaget av fruktos från vanligt socker, eller fruktos i raffinerad form, hållas ned eftersom de kan leda till överskott.

 

Här kan du läsa studien i sin helhet https://www.jci.org/articles/view/37385

Similar Posts